نویسنده = رسولی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص کاغذ و نانوکاغذ آبگریز با استفاده از سیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.127196.1563

حسین یوسفی؛ الیاس افرا؛ داود رسولی؛ مهدی مشکور