نویسنده = خسروانی، امیر
تعداد مقالات: 4
1. اثر هدایت الکتریکی بر کارایی و برهمکنش نشاسته کاتیونی – نانوسیلیکای آنیونی در خمیرکاغذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.341345.1593

امیرحسین مهرانفر؛ امیر خسروانی؛ مهدی رحمانی نیا


2. عملکرد نشاسته خام و اکسید شده به عنوان افزودنی های تقویت کننده پیوند بین لایه ای در مقواهای چندلایه بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.341239.1591

احسان فاتحی؛ مهدی رحمانی نیا؛ امیر خسروانی؛ زینب آیرون