نویسنده = کهن ترابی، مصطفی
تعداد مقالات: 5
1. توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2017.115825.1441

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ بهزاد بهنام؛ جمشید زرین مهر؛ مصطفی کهن ترابی؛ نگین منوچهری؛ آژنگ تاج دینی


4. بررسی غیرمخرب خواص دینامیک چوب راش با روش ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 633-643

10.22092/ijwpr.2014.8468

مصطفی کهن ترابی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی


5. بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده‌چوب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 399-410

10.22092/ijwpr.2014.6248

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی