نویسنده = جنوبی، مهدی
تعداد مقالات: 6
2. تهیه و بررسی نانوالیاف الکتروریسی‌شده پلی وینیل الکل و نانوکریستال سلولز

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 438-452

10.22092/ijwpr.2018.121871.1475

هادی اشتری؛ مهدی جنوبی؛ مریم یوسف زاده؛ یحیی همزه


3. بررسی اثر بوتان دیول دی گلیسیدیل اتر بر ایجاد اتصالات عرضی در نانوسلولز

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 300-310

10.22092/ijwpr.2018.121609.1473

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ اسونتا برزاکیلو


4. مطالعه زیست تخریب پذیری و اثرات زیست محیطی نانو چندسازهای سلولزی تحت شرایط کمپوست کنترل شده

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 122-132

10.22092/ijwpr.2018.115394.1437

شوبو صالحچور؛ مهدی جنوبی؛ مسعود احمدزاده؛ فاطمه رفیعیان


5. تهیه نانوکریستال سلولز از آلفا سلولز و بهینه سازی شرایط ساخت آن

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 300-310

10.22092/ijwpr.2017.109579

آذر حقیقی پشتیری؛ مهدی جنوبی؛ علی نقی کریمی


6. بررسی تاثیرزمان ذخیره‌سازی بر خواص رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خرده حاصل از باگاس

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 58-66

10.22092/ijwpr.2015.105610

مهدی جنوبی؛ شوبو صالحپور؛ زهره ارازنیا؛ یحیی همزه