نویسنده = برازنده، محمد مهدی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین معادله سرعت واکنش لیگنین زدایی صنوبردلتوییدس

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

10.22092/ijwpr.2017.107119

محمد مهدی برازنده؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


2. بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 157-169

10.22092/ijwpr.2010.117280

عباس فخریان؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده


3. خصوصیات خمیر کاغذ کرافت سکویا سمپرویرنس(Sequoia sempervirens)

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 83-97

10.22092/ijwpr.2011.117115

عباس فخریان؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده


4. تعیین معادلات سرعت واکنش لیگنین‌زدایی باگاس در فرایند سودا

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 72-82

10.22092/ijwpr.2011.117111

محمد مهدی برازنده؛ عباس فخریان روغنی