نویسنده = حسینخانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غیرمخرب خواص دینامیک چوب راش با روش ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 633-643

10.22092/ijwpr.2014.8468

مصطفی کهن ترابی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی