نویسنده = بیات کشکولی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نانو سیلیس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت های هیبریدی پلی پروپیلن-آرد چوب

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 266-277

10.22092/ijwpr.2015.11901

سعید اسمعیلی مقدم؛ محمد شمسیان؛ علی بیات کشکولی؛ بهزاد کرد