نویسنده = خدابنده لو، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سیانواتیلاسیون خمیرکاغذ و نانوالیاف سلولزی بر خواص فیزیکی کاغذهای عایق ترانسفورماتور

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

10.22092/ijwpr.2015.105604

محمد آزادفلاح؛ حمید خدابنده لو؛ امیر عباس شایگانی اکمل


2. بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-661

10.22092/ijwpr.2015.101564

جابر حسین زاده؛ علی عبدالخانی؛ محمد امامی نسب؛ حمید خدابنده لو؛ محمد احمدی