نویسنده = بریمانی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اختلاط جوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن‌برگ برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 662-673

10.22092/ijwpr.2015.101479

مجتبی گلی؛ قاسم اسدپور؛ سعید مهدوی؛ عبدالله بریمانی