نویسنده = امیری، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نانو دی اکسیدتیتانیوم بر ویژگی‌های پساب حاصل از بازیافت کاغذ کنگره‌ای کهنه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 526-237

10.22092/ijwpr.2014.8457

سهیل امیری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم