نویسنده = طبرسا، تقی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پانلهای الیاف- سیمان ساخته شده از کاغذ باطله

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 338-347

10.22092/ijwpr.2012.117072

تقی طبرسا؛ سید محمد حسینی؛ ایمان ولی زاده


5. فشرده‌سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 136-148

10.22092/ijwpr.2008.117411

حمیدرضا عدالت؛ تقی طبرسا؛ مرضیه رئیسی


6. اثر گونه و ضخامت لایه چوبی بر ویژگیهای مکانیکی چوب های لایه ای (L.V.L)

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 211-224

10.22092/ijwpr.2004.117569

امیر نوربخش؛ تقی طبرسا؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی


7. بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز

دوره 1، 1 شماره 148، 1375، صفحه 1-53

10.22092/ijwpr.1996.117435

احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ تقی طبرسا