نویسنده = زارع، عباس
تعداد مقالات: 2
1. کاهش رنگ Remozol Black B از پساب با استفاده از باگاس

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 478-488

10.22092/ijwpr.2018.122661.1485

علیرضا ضیاپور؛ عباس زارع


2. استفاده از باگاس به‌عنوان جاذب رنگ اسید اورانژ7 از محلول آبی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 244-255

10.22092/ijwpr.2018.116170.1444

علیرضا ضیاپور؛ عباس زارع؛ محمد بخشی