نویسنده = پرتوی نیا، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کربنات کلسیم رسوبی و پروتئین سویا بر ویژگی‌های خمیرکاغذ بازیافتی از کاغذهای باطله چاپی و نوشتاری

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 311-322

10.22092/ijwpr.2018.116312.1447

علی صفی زاده؛ حسین جلالی ترشیزی؛ حمیدرضا رودی؛ علی پرتوی نیا