نویسنده = اسدی ملک جهان، فراز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین زدایی با اکسیژن برروی ویژگی های خمیرکاغذ کرافت پوست کنف

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 369-380

10.22092/ijwpr.2018.120935.1464

فرهاد زینلی؛ علی کاظمی تبریزی؛ یاشار عین‌اللهی؛ فراز اسدی ملک جهان