نویسنده = سپیده دم، سید جواد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ویژگی‏های خمیرکاغذ رنگ‏بری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگره‏ای کهنه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 256-266

10.22092/ijwpr.2012.117065

وحید دلنواز؛ احمد جهان لتیباری؛ احمد میرشکرایی؛ سید جواد سپیده دم


2. بررسی تأثیر رنگ‌های گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ‌خطی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 647-666

10.22092/ijwpr.2011.117243

سمیه سلیمانی؛ سید جواد سپیده دم؛ حمیده ملکیان


3. تأثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 371-386

10.22092/ijwpr.2011.117194

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ سید جواد سپیده دم؛ رامین فرنود


4. اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-71

10.22092/ijwpr.2011.117108

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم


5. بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در دو رویشگاه زاغمرز و فارس

دوره 3، 5- شماره 182، تابستان 1377، صفحه 65-148

10.22092/ijwpr.1998.117477

سید جواد سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


6. بررسی وِزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا

دوره 3، 5- شماره 182، تابستان 1377، صفحه 1-64

10.22092/ijwpr.1998.117476

فرداد گلبابائی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سید جواد سپیده دم؛ امیر نوربخش