نویسنده = سینمبری، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت خمشی اتصال‌های تی شکل پیچ در اتصال‌های مبلمان

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 536-544

10.22092/ijwpr.2012.116171

امیر لشگری؛ پیمان سینمبری