نویسنده = بروشکیان، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر pH در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیرکاغذ OCC

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 381-390

10.22092/ijwpr.2018.121405.1470

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی