نویسنده = برزاکیلو، اسونتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بوتان دیول دی گلیسیدیل اتر بر ایجاد اتصالات عرضی در نانوسلولز

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 300-310

10.22092/ijwpr.2018.121609.1473

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ اسونتا برزاکیلو