نویسنده = اشتری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و بررسی نانوالیاف الکتروریسی‌شده پلی وینیل الکل و نانوکریستال سلولز

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 438-452

10.22092/ijwpr.2018.121871.1475

هادی اشتری؛ مهدی جنوبی؛ مریم یوسف زاده؛ یحیی همزه