نویسنده = قاسمی چهاردهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ذخیره سازی و رنگبری الیاف پنبه بر ثبات ویژگیهای نوری کاغذ اوراق بهادار

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

10.22092/ijwpr.2019.122765.1489

علی قاسمی چهاردهی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ قاسم اسدپور