نویسنده = سعادت نیا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب نوئل و صنوبر)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-318

10.22092/ijwpr.2012.117069

محمد علی سعادت نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ لوئیک بقانشو؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهنگ هنرپرور