نویسنده = شریفی، سعیده
تعداد مقالات: 3
2. بررسی انحلال لیگنین در خمیرسازی کرافت از کاه گندم

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 302-308

10.22092/ijwpr.2010.117316

جلیل روشناسان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیده شریفی