نویسنده = طلایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تیمار آنزیمی در محیط خنثی بر خواص مکانیکی خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 161-172

10.22092/ijwpr.2011.117160

نادر مایلی؛ محمد طلایی؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار