نویسنده = اسدالله زاده، محمد تقی
تعداد مقالات: 2
2. لیگنین زدایی خمیر CMP با استفاده از قارچ رنگین کمان (Trametes versicolor)

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 307-314

10.22092/ijwpr.2009.117388

نورالدین نظرنژاد؛ محمد تقی اسدالله زاده