نویسنده = سلیمانی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رنگ‌های گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ‌خطی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 647-666

10.22092/ijwpr.2011.117243

سمیه سلیمانی؛ سید جواد سپیده دم؛ حمیده ملکیان