نویسنده = رضایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثر زمان بخارزنی بر ویژگی‌های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف چوب راش

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 667-681

10.22092/ijwpr.2011.117244

ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی؛ فاطمه رضایی