نویسنده = رفیعی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت‌های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 275-290

10.22092/ijwpr.2010.117314

معراج شرری؛ احمد جهان لتیباری؛ غلامرضا رفیعی؛ احمد میرشکرایی