نویسنده = حسینی، سید ضیاء الدین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده به روش سودا-آنتراکینون از ساقه کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 69-79

10.22092/ijwpr.2009.117357

سید محمد مظهری موسوی؛ سعید مهدوی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ حسین رسالتی؛ حسین یوسفی


3. بررسی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از پوست دانه آفتابگردان

دوره 18، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 185-204

10.22092/ijwpr.2003.117544

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ سید ضیاء الدین حسینی