نویسنده = خلیلی گشت رودخانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از مخلوط الیاف کارتن بازیافتی و خمیر کرافت پهن برگان

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 264-274

10.22092/ijwpr.2009.117383

علی خلیلی گشت رودخانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سید مهدی منظورالاجداد