نویسنده = دادخواهی تهرانی، بهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra)

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 74-82

10.22092/ijwpr.2008.117406

علی اکبر رامتین؛ بهناز دادخواهی تهرانی؛ کاظم دوست حسینی