نویسنده = درخشنده، دلارام
تعداد مقالات: 1
1. اثر استیلاسیون برجذب آب و ثبات ابعادی کاغذ ساخته شده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-108

10.22092/ijwpr.2007.117429

دلارام درخشنده؛ بهبود محبی؛ سعید مهدوی