نویسنده = فخریان، علاس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377، صفحه 1-77

10.22092/ijwpr.1998.117480

علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی