نویسنده = فراشیانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. شناختی درباره مهمترین آفات چوبخوار (خانواده سوسکهای شاخک بلند) ایران

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 207-236

10.22092/ijwpr.2005.117583

ابراهیم فراشیانی؛ حمید یارمند؛ مجید توکلی؛ بهمن صدقیان؛ حسن آل منصور؛ سید میرسل احمدی


2. بررسی میزان خسارت سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky به چوبهای صنعتی در ایران

دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381، صفحه 73-95

10.22092/ijwpr.2002.117535

ابراهیم فراشیانی؛ حسین حسینخانی؛ ستار زینالی