نویسنده = زینالی، ستار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان خسارت سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky به چوبهای صنعتی در ایران

دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381، صفحه 73-95

10.22092/ijwpr.2002.117535

ابراهیم فراشیانی؛ حسین حسینخانی؛ ستار زینالی