نویسنده = فرهادی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 424-434

10.22092/ijwpr.2019.127513.1569

فائزه فرهادی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ فروغ دستوریان