نویسنده = خاکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ارتفاع لوله های مقوایی به عنوان مغزی، بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 563-571

10.22092/ijwpr.2020.128111.1576

علی خاکی؛ علی اکبر یزدی میمند؛ سید مجتبی میرحسینی طباء؛ سید صالح گوهری اصل