نویسنده = دانه‌کار، افشین
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط پهنای حلقه رویش و ویژگی‌های آوندی در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 278-288

10.22092/ijwpr.2015.12925

رضا اولادی؛ سعیده نصیریانی؛ افشین دانه‌کار؛ کامبیز پورطهماسی