نویسنده = حسینی فرد، محمد صالح
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر نوع سیمان بر هیدراتاسیون سیمان و خواص چندسازه چوب سیمان ساخته شده از ساقه آفتابگردان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 336-348

10.22092/ijwpr.2016.105933

حسین رنگ آور؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ محمد صالح حسینی فرد