نویسنده = رمضانی، امید
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ویژگی های نرمه الیاف سلولزی خمیر کاغذهای کرافت، شیمیایی-مکانیکی و بازیافتی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-243

10.22092/ijwpr.2018.110974.1422

جعفر عزیزی؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمید رضا رودی


2. رفتار وابسته بهpH کیتوزان بر روی الیاف اصلاح شده خمیرکاغذ کرافت

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 513-524

10.22092/ijwpr.2015.101474

نورالدین نظرنژاد؛ ناصر رسول پور هدایتی؛ امید رمضانی