نویسنده = امینی نسب، سید مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 458-471

10.22092/ijwpr.2016.106281

فروهل سبحانی اسکویی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب


2. بررسی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی چوب اصلاح‌شده با مالئیک‌انیدرید و متیل‌متاکریلات

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 490-503

10.22092/ijwpr.2015.13002

آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ مریم قربانی؛ سید مجتبی امینی نسب