نویسنده = زمانی، عبدا.
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رنگ‌پذیری چوب تیمار حرارتی شده

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 717-727

10.22092/ijwpr.2015.101475

عبدا... زمانی؛ محمد رضا ماستری فراهانی