نویسنده = گنجایی ساری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر تغییر رنگ و مقاومت چسبندگی پوشش پلی‌اورتان به سطح چوب

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 690-704

10.22092/ijwpr.2015.101482

سعید خجسته خسرو؛ محمد غفرانی؛ مرتضی گنجایی ساری