موضوعات = چوب خشک کنی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی کارایی کوره خورشیدی برای خشک‌کردن چوب در فصول مختلف سال در شهر کرج

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 472-485

10.22092/ijwpr.2016.106278

اصغر طارمیان؛ سید علیرضا دهقان؛ الناز طریق نور؛ محمد رضا پیرامون؛ راضیه شمسی؛ محمد لایقی


4. اثر خیس چوب و باختگی آبی (Ceratocystis spp.) بر سرعت خشک‌شدن و ضرایب انتقال سیال چوب صنوبر (P. nigra)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 572-580

10.22092/ijwpr.2014.8469

زینب فروزان؛ اصغر طارمیان؛ رضا قمری؛ حامد متینی بهزاد


5. بررسی دوام چوب ممرز در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA (تانالیتc) دربرابر قارچ رنگین کمان

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 260-274

10.22092/ijwpr.2010.117313

افشین کشن دهقان؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار