دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1395، صفحه 1-150 
3. تأثیر استفاده از آرد نخل خرما در ساخت کامپوزیت چوب-پلاستیک بر پایه پلی پروپیلن

صفحه 30-39

علیرضا بی اذیت؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت الله امینیان؛ سحاب حجازی


8. بررسی ویژگی‌های چندسازه‌های زیستی خمیرکاغذ- پلی پروپیلن از باگاس خام و پیش استخراج شده با آب داغ

صفحه 78-91

علیرضا سوخته سرائی؛ سحاب حجازی؛ لعیا جمالی راد؛ محمد احمدی؛ سید بهنام حسینی


9. بررسی امکان ساخت نانوچندسازه ساخته شده از پباکس و نانوسلولز

صفحه 92-104

حسن ضیائی طبری؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ امیرهومن حمصی


15. کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری

صفحه 166-179

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسد پور اتویی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ رضا ایمانی