دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1395، صفحه 150-300 
1. ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس

صفحه 181-193

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی‌پور؛ سعید مهدوی؛ امیرهومن حمصی


8. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن برروی ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

صفحه 261-279

فرهاد زینلی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد؛ علی کاظمی تبریزی


9. اثر‌اصلاح گرمایی بر خواص کاربردی مواد مرکب آرد پوست-پلی‌پروپیلن

صفحه 280-293

قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ مریم قربانی؛ محمود داوودی


11. اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

صفحه 309-322

اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی