دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تابستان 1396 
8. تأثیر سطح مصرف آلوم – روزین کاتیونی بر ویژگی‌های کاغذ تهیه‌شده از بازیافت کناره‌بری ورقه‌های سفید

صفحه 238-250

فاطمه ناییجیان؛ حسین رسالتی؛ حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ کمال پیرمرادیان


10. بررسی تأثیرات قارچ‌کش تیوفانات متیل بر ویژگی‌های بصری و ساختاری کاغذ

صفحه 261-274

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی؛ محسن محمدی آچاچلویی