دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1397، صفحه 1-150 
9. توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج

صفحه 100-111

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ بهزاد بهنام؛ جمشید زرین مهر؛ مصطفی کهن ترابی؛ نگین منوچهری؛ آژنگ تاج دینی


10. ارزیابی پوسیدگی در چوب صنوبر و راش با استفاده از روش غیرمخرب اشعه ایکس

صفحه 112-121

محراب مدهوشی؛ وجیهه موجریان گلوگاهی؛ محمد رضا ماستری فراهانی


12. مقایسه پارامترهای سفتی دو نوع نخل خرما به روش غیر مخرب

صفحه 133-141

محمد علی سعادت نیا؛ نوشین ستاری؛ مهران روح نیا؛ محسن بهمنی


13. اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و فیزیکی راش ایرانی (Fagus Orientals) و افرا پلت (Acer Velutinum)

صفحه 142-154

فروغ دستوریان؛ فائزه فرهادی؛ فهیمه حسین زاده؛ سید مجید ذبیح زاده