دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تابستان 1397، صفحه 157-257 
7. شناسایی ویژگی های نرمه الیاف سلولزی خمیر کاغذهای کرافت، شیمیایی-مکانیکی و بازیافتی

صفحه 231-243

جعفر عزیزی؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمید رضا رودی


9. پتانسیل GL به عنوان پلیمر کاتیونی در کنترل مواد چسبناک خمیرکاغذ OCC

صفحه 256-269

علی احمدی لاجیمی؛ محمد آزادفلاح؛ مهدی رحمانی نیا؛ یحیی همزه


11. جذب رنگ رودامین B توسط کربن فعال تهیه شده از چوب راش

صفحه 280-289

محمود روح بخش بیدئی؛ محمد آزادفلاح؛ رسول یاراحمدی


13. بررسی اثر بوتان دیول دی گلیسیدیل اتر بر ایجاد اتصالات عرضی در نانوسلولز

صفحه 300-310

نازنین مطیع؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ اسونتا برزاکیلو