دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 64، پاییز 1397 
5. تاثیر پیش‌هیدرولیز بر روی لیگنین‌زدایی چوب ممرز

صفحه 359-369

عبدالرحیم محب علیان؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج‌دینی؛ شادمان پورموسی


6. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین زدایی با اکسیژن برروی ویژگی های خمیرکاغذ کرافت پوست کنف

صفحه 369-380

فرهاد زینلی؛ علی کاظمی تبریزی؛ یاشار عین‌اللهی؛ فراز اسدی ملک جهان


9. بررسی ساخت اصولی سازه چوبی در مجتمع تحقیقاتی البرز

صفحه 402-416

فرداد گلبابائی؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی