دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 51، تابستان 1394، صفحه 182-264 
1. تاثیر ویژگی سطح الیاف بر مقاومت‏های چند سازه پلی پروپیلن – الیاف سلولزی

صفحه 183-193

10.22092/ijwpr.2015.12928

شهرام بادامچی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ سید جواد سپیده دم


3. بررسی چندسازه پلی لاکتیک اسید/ الیاف کاه گندم تیمار شده با سیلان

صفحه 207-219

10.22092/ijwpr.2015.11311

مهدی کلاگر؛ بهزاد بازیار؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ اسماعیل قاسمی؛ امیر هومن حمصی


9. ارتباط پهنای حلقه رویش و ویژگی‌های آوندی در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)

صفحه 278-288

10.22092/ijwpr.2015.12925

رضا اولادی؛ سعیده نصیریانی؛ افشین دانه‌کار؛ کامبیز پورطهماسی